Danielle Lindholm och Elvira Lobråten Rädda Barnen

Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig vid Rädda Barnen r.f. på Åland inledde med att konstatera att i en hållbarhetsvision är social hållbarhet viktig. Den 25 mars 2016 är det tjugofem år sedan Åland genom lagtingsbeslut anslöts till barnkonventionen.

Lindholm tog fasta på att hälsa och miljö går hand i hand. Nyttiga livsmedel är viktiga och bönder är inte så trista som det kan låta. Vi kan ha en ekologisk produktion. Våra barn ska kunna leva i en bra miljö med rena hav. Lindholm gav ordet vidare till Elvira Lobråten som är ungdomsrepresentant inom Rädda Barnen r.f. som gav följande hälsning till deltagarna:

”Det här är min värld

Iakttagelser:

 • eko-mattrenden, produkter som erbjuds i affärer har ökat (vad vi köper, vi behöver det här för planetens överlevnad)
 • Hälsa och miljö går hand i hand; vi mår om vi är ute och motionerar.
 • Vad vi äter, att vi äter bra mat, vegetariskt och animaliskt. Vi behöver båda två, men det ska fördelas jämnt. Vi borde ha lika många vegetariska dagar i skolan som animaliska, också visa att bönor inte är lika trista som de låter (vad vi äter)
 • Poäng: Åland är ett litet samhälle, vi har resurser och självstyrelsen som behövs för att förändra och göra det hållbart. Om vi bara lyckas motivera människor har Åland möjlighet att bli hållbart.

Min framtidsvision:

 • ”Jag vill att mina barn ska kunna…..”
  • Simma i ett rent Östersjön.
  • Leka i rena skogar.
  • Gå i naturen och känna den friska luften.
  • Växa upp utan rädsla för nästa naturkatastrof eller olycka t.ex. olja läcker ut i havet, torka, översvämningar som leder till svält och ständig rädsla.

 

 • Något som jag har på min bucket-list
  • Eko-år där jag handlar vintage, köpa ekologisk mat, ta reda på om det funkar att leva helt eko t.ex. inte göra långa resor, cyklar mer.
  • Självklarhet att man ska kunna köpa fairtrade (rättvise-märkt).

Min poäng

 • Att vuxna nu ska ta sitt ansvar, inte dumpa det på oss.
  • Vi ser problemen nu, vi kan göra något åt det nu och inte tänka att ”det löser sig i framtiden” och smita undan ansvaret.
  • Det är vi ungdomar som kommer att få se effekterna och uppleva dom år 2051. Därför ska vi ha möjlighet och makt att säga våra åsikter och vara delaktiga.
  • Det man där i mot ska tänka på är att vi är fortfarande unga och inte ska behöva ha allt ansvar. Ni vuxna är fortfarande handlingskraftiga och den yttersta tryggheten i våra liv, spela på det och visa er värdiga vårt förtroende.

Idag ska vi skapa historia och förändring!”