En introduktion till strategiskt ledarskap för hållbar utveckling

En solig måndag eftermiddag (6 juni) samlades tio glada personer i Ålands Näringslivs lokaler på Nygatan för lektion nummer två i kursen hållbarhetsredovisning för åländska företag. Glad i hågen bänkade jag mig på första raden och fick snabbt uppdraget att sammanfatta dagen i ett blogginlägg. Jag är ingen van bloggare – faktum är att detta är mitt livs första blogginlägg! För att komma i rätt sinnesstämning väljer jag att göra det så hållbart som möjligt, jag arbetar hemifrån Eckerö, datorn är laddad med grön el och jag dricker ekologiskt kaffe… J

 

Lektionen inleddes med en presentation av Erica Scott, M. Sc i strategiskt ledarskap för hållbar utveckling. Kort sagt behandlade presentationen hur företag och organisationer kan införliva hållbar utveckling i sina affärsidéer, strategier och andra styrdokument. Erica berättade hur man kan arbeta strategiskt med hållbar utveckling, men ändå samtidigt prioritera en god ekonomi. Strategiskt hållbarhetsarbete bör vara ett förenande ramverk som implementerar ett systemtänk i hela organisationen. En central poäng som Erica tog upp är att ekonomin i dagens samhälle (exempelvis BNP) grundar sig på antagandet att all värdeökning härstammar från flödesökning. På sikt är det emellertid inte hållbart att hela tiden sträva efter flödesökning! Hållbar utveckling handlar om att:

Tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Efter Ericas inledande presentation gick deltagarna igenom sina hemläxor från den första lektionen:

 

  1. Hur syns hållbarhetsarbetet i organisationen?
  2. Vilken är ledningens samt personalens syn på hållbarhetsarbetet?

 

Den blandade sammansättningen av kursdeltagare syntes även bland svaren, vissa organisationer hade ett uttalat syfte att bedriva så hållbar och lite miljöpåverkande verksamhet som möjligt medan andra organisationers arbete helt styrdes av lagar och verksamhetsprogram. Synonymt verkade dock vara att ledningen i samtliga organisationer anser att hållbarhetsarbetet är mycket viktigt. Samtidigt kommer alltid ekonomin emot, arbetet kan synas i årsredovisningar och budget, men dyra satsningar prioriteras inte alltid. En annan utmaning är att få med sig personalen aktivt, de måste även göra något – inte bara tycka att hållbarhet är viktigt. Överlag kan det finnas en bristande tillit på policys, det gäller för ledningen att kunna kommunicera ut budskapet på ett integrerat sätt och få alla med på tåget.

 

Kursens sista del blev en mer djupgående inriktning på hållbarhetsredovisning (Global Reporting Initiative, GRI), vi började med den strategiska biten av G4-indikatorerna. Under området strategi och analys hittar vi indikator G4-1 vilken i praktiken är ett förord från en högt uppsatt beslutsfattare inom organisationen (styrelseordförande, VD eller dylikt) som omfattar hållbar utveckling och dess relevans för organisationen. Indikatorn kan omfatta strategiska prioriteringar och fokusområden för hållbarhet, bredare trender som påverkar organisationen, framgångar och misstag under rapporteringsperioden samt en titt på hur man presterat gentemot sina uppsatta mål. Vidare kan texten även innehålla en bild av organisationens huvudsakliga utmaningar och mål för det kommande året (även mål för kommande 3–5 år). För att ge en överblick över processen som organisationen har följt för att ta fram hållbarhetsredovisningens innehåll, materiella aspekter, gränser och förtydliganden används indikatorerna G4-17 till G4-23. Av dessa är speciellt G4-18 viktig, här skall man förklara processen för framtagningen av hållbarhetsredovisningen.

 

Nu har kursdeltagarna sommarlov, nästa kurstillfälle blir den 30 september. Tills dess skall vi läsa in oss på principerna över hur vi väljer innehållet i vår hållbarhetsredovisning. Vi skall sammanställa en ”lång lista” av ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter som är relevanta för just vår organisation. Till vår hjälp kan vi samla ihop en grupp inom organisationen vid arbetet med att sammanställa listan.

 

Enligt uppdrag, Jonas Karlsson.