Dokumentation

 

Forum för samhällsutveckling 19.5.2017

Forum för samhällsutveckling 9-10.2. 2016

En ”regering” för det hållbara Åland

För att driva arbetet i nätverket bärkraft.ax har man tillsatt ett utvecklings- och hållbarhetsråd. Ordförande är lantrådet Katrin Sjögren som tror starkt på Ålands urkraft för att skapa ett hållbart samhälle till 2051.

– Vi ålänningar har en tradition av att hushålla med resurserna, att vara självförsörjande. Det är en utmaning som heter duga, men det här ska vi klara.

Vice ordförande är vice lantråd Camilla Gunell som tycker att namnet bärkraft.ax är starkt, långsiktigt och står för anpassningsbarhet.

– Bärkraft är det ord som används i hållbarhetssammanhang istället för konkurrenskraft. I ”konkurrenskraft” finns innebörden att jag som aktör ska slå ut dig som aktör, och ur hållbarhetssynvinkel är det fel utgångsläge. Bärkraft står för att vi ska bära vår egen verksamhet och även bära varandras.

 

I utvecklings- och hållbarhetsrådet ingår även:

Lantråd Katrin Sjögren, ordförande
Vice lantråd Camilla Gunell, viceordförande

Petra Granholm, vice ordförande för Ålands Natur & Miljö
Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig
Tage Eriksson, jordbrukare samt ordförande i Ålands producentförbund
Edvard Johansson, rektor Ålands högskola
Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus
Peter Wiklöf, vd Ålandsbanken
Jan Hanses, vd Viking Line
Barbara Heinonen, stadsdirektör
Rebecka Eriksson, vice vd Eriksson Capital
Dan E Eriksson, landskapets förvaltnings- och utvecklingschef

 • Välkomsttal

  Katrin: Ärade publik! Över hundra år har vi människor fyllt atmosfären med koldioxid så att temperaturen på jorden ökat. Vi har fyllt havet och jordarna med gifter och övergödning. Jorden har gömt och tänjt sig, absorberat och gömt ner i de djupaste haven. Nu går......

 • Hållbar destination – en hygienfaktor

  Visit Åland var en av arrangörerna för Forum för samhällsutveckling och värd för föreläsningen Hur kan destinationen Åland utvecklas på ett hållbart sätt? Vd Lotta Berner-Sjölund på Visit Åland analyserar nuläget koncist: – Vi har stor potential men mycket att göra. Men flera goda initiativ......

 • Hållbarhet i världens största näring

  Jeppe Klockareson driver Fair Travel, har jobbat med hållbar turism i över 10 års tid och delade under Forum för samhällsutveckling med sig av kunskap och erfarenhet kring hållbar turism. Hans resonemang bygger på principen ”people, planet, profit” (människa, planet, vinst). – Turismen i världen......

 • Riksbyggen – med hållbarhet som affärsidé

  Idag finns hållbarhetsplanen med i den strategiska planen på Riksbyggen. Men Charlotta Szczepanowski är inte nöjd, det finns alltid mer att göra! – Jag vill ha det tvärtom – att den strategiska planen är en del av hållbarhetsplanen. Charlotta Szczepanowski är hållbarhetschef på Riksbyggen och......

 • Skippa pekpinnarna kring hållbarhetsarbetet

  Tove Erikslund är administrativ chef på Ålandsbanken och vill poängtera vikten av att inte komma med pekpinnar när det kommer till hållbarhetsarbete. – Vi kan inte gå omkring och anklaga varandra för hållbarhetsarbete som inte görs. Vi måste försöka få bort tanken på att vi......

Bilder från Alandica 9.2.2016

Bilder från kvällsprogrammet 9.2.2016

Bilder från workshopen 10.2.2016

Dokumentation av workshopen 10.2.2016

Workshopen hade temat ”Den offentliga sektorns roll i ett bärkraftigt och hållbart Åland”

 

Utskrift av introduktion till workshop och kommentarer (pdf)

 

Presentationerna som visades finns längre ner under rubriken Presentationer.

Forum för Samhällsutveckling är ett sätt att sammanföra aktörer från näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor mot ett bärkraftigt och hållbart Åland. Programmet är indelat i en grundläggande, allmän del samt valbar påbyggnadsdel för vardera sektor.

Samtliga delar är öppna för alla – samverkan ger synergieffekter!