Forum för samhällsutveckling

23 september kl. 12:30-15:30 i Alandica

 

I samband med Forum för samhällsutveckling 9-10 februari 2016 inleddes en samarbetsprocess där det åländska samhällets medborgare samt offentliga och privata organisationer gemensamt verkar för ett bärkraftigt och hållbart Åland. Omvandlingen mot ett hållbart samhälle är den viktigaste frågan vi har på agendan – här på Åland, precis som i resten av världen. Och för att lösa samhällets utmaningar behöver vi hjälpas åt. Mot denna bakgrund bildades nätverket bärkraft.ax under Forum för samhällsutveckling.

 

Sedan forumet i februari har alla, som haft vilja och tid, kunnat delta i arbetet med att ta fram en vision för Åland och även sju strategiska utvecklingsmål. Hundratals personer och aktörer i samhällets alla sektorer har tillsammans skapat en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

 

Nu bjuds du in till nästa steg i processen – Forum för samhällsutveckling 23 september 2016 – då vi samlas för att manifestera att vi under det senaste halvåret gemensamt arbetat fram en långsiktig utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

 

Ett gemensamt huvudprogram inleder forumet. I slutet av forumet har du möjlighet att välja på att delta i ett av följande tre seminarier:

 

Tips på hållbarhetsarbete i små- och medelstora företag

Hur gör man för att börja jobba aktivt med hållbart företagande? Praktiska exempel och vad och hur kan vi lära av varandra. Hållbarhet är inte bara kostsamma miljöåtgärder, utan främst ett sätt att kunna säkra företagets verksamhet och lönsamhet på längre sikt.

Arrangörer är Ålands Näringsliv.

 

Hur ska vi mäta de strategiska utvecklingsmålen?

En indikator är något som mäter hur nuläget för en företeelse ser ut, och hur detta utvecklas över tid. I arbetet med att förverkliga visionen för Åland är det viktigt att vi ska kan mäta hur nuläget ser ut för olika områden, och över tid mäta såväl våra bakslag och framsteg. För varje strategiskt utvecklingsmål ska ett antal indikatorer definieras, som mäter framstegen inom just det strategiska målet.

På denna workshop presenteras ett första förslag på indikatorer och processen i hur indikatorerna ska användas och utvecklas. Deltagarna diskuterar upplägget och valet av indikatorer, samt ger synpunkter och förbättringsförslag.

Arrangör är Ålands landskapsregering och i seminariet deltar representanter för Åsub.

 

Hållbarhetstips för dig som privatperson

Hållbarhet är stort och det är lätt att känna sig otillräcklig. Var börjar man? Hur gör man? Kan man som privatperson göra skillnad? Livsstilscoach Giséla Linde med personlig erfarenhet av livsstilsexperiment visar på några områden där vi kan välja mer hållbart – och samtidigt ta hand om oss själva så att vi orkar leva efter våra värderingar.

Arrangörer är Ålands Natur & Miljö, Ålands Marthadistrikt och Folkhälsan på Åland – tre organisationer som alla jobbar för en hållbar utveckling.

 

Till Forum för samhällsutveckling inbjuds alla som aktivt vill bidra till den åländska samhällsutvecklingen.

 

Antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig i god tid för att säkra din plats. Sista anmälningsdag är tisdagen den 20 september.

 

Forum för samhällsutveckling arrangeras av medaktörerna i nätverket bärkraft.ax. Landskapsregeringen är huvudarrangör.

 

Anmälan

 

Fält markerade med * är obligatoriska.

Välj gärna något av följande seminarier

Seminarierna startar 14.45 och pågår 45 minuter.