FORUM FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING

Förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland sker nu

19 maj 2017 kl 9.30-12.00 i hörsalen vid Ålands Lyceum

BAKGRUND

I samband med Forum för samhällsutveckling den 23 september 2016 manifesterades det gemensamma arbetet med en långsiktig utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Under tidigare forum inleddes en samarbetsprocess där alla som bor och verkar på Åland samt offentliga och privata organisationer gemensamt verkar för ett bärkraftigt och hållbart Åland. Mot denna bakgrund bildades nätverket bärkraft.ax under Forum för samhällsutveckling.

 

Sedan forumet i september har alla, som haft vilja och möjlighet, kunnat bekanta sig med agendan och inleda förankringen av agendan och de sju strategiska utvecklingsmål i den egna verksamheten.

 

Nu vill nätverket bärkraft.ax belysa aktivitet och handling, förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland sker hela tiden och varje dag tar vi tillsammans steg i rätt riktning.

 

Under Forum för samhällsutveckling kommer dagliga aktiviteter som sker runt om på Åland belysas, de dagliga aktiviteterna som för oss närmare målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

PROGRAM

Filmer av studerande vid Ålands lyceum:

Förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland sker nu!

 

Statusrapport:

Hur ligger vi till idag i förhållande till utvecklings- och hållbarhetsmålen? Inom vilka områden behöver vi veta mer?

 

 

Exempel på aktivitet som främjar förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland

 

Mia Hanström – Ideellt engagemang

 

Christian Dreyer, Kumlinge kommun – Första steg för att integrera hållbarhet i budgetarbetet

 

Lotta Berner-Sjölund, Visit Åland – Naturen som resurs och det egna arbetet för hållbar utveckling

 

Karin Erlandsson och Thomas Lundberg – Varför är Åland en bra plats att bo och verka på?

 

Johanna Boijer-Svahnström, Viking Line – Hållbarhetsredovisning

 

Jennifer Sundman, Mattas gårdsmejeri – Vardagen som främjare av hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

ANMÄLAN

Anmäl dig i god tid för att säkra din plats.

 

Om Forum för samhällsutveckling blir fullbokat upprättas en väntelista.

 

Sista anmälningsdag är måndagen den 15 maj.

Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var den 15.5.

Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax.

 

Huvudarrangör:

Ålands landskapsregering

ARRANGÖRER