Forum för samhällsutveckling

23 september kl. 12:30-15:30 i Alandica

 

I samband med Forum för samhällsutveckling 9-10 februari 2016 inleddes en samarbetsprocess där det åländska samhällets medborgare samt offentliga och privata organisationer gemensamt verkar för ett bärkraftigt och hållbart Åland. Omvandlingen mot ett hållbart samhälle är den viktigaste frågan vi har på agendan – här på Åland, precis som i resten av världen. Och för att lösa samhällets utmaningar behöver vi hjälpas åt. Mot denna bakgrund bildades nätverket bärkraft.ax under Forum för samhällsutveckling.

 

Sedan forumet i februari har alla, som haft vilja och tid, kunnat delta i arbetet med att ta fram en vision för Åland och även sju strategiska utvecklingsmål. Hundratals personer och aktörer i samhällets alla sektorer har tillsammans skapat en utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

 

Nu bjuds du in till nästa steg i processen –

Forum för samhällsutveckling 23 september 2016

– då vi samlas för att manifestera att vi under det senaste halvåret gemensamt arbetat fram en långsiktig utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.

 

Ett gemensamt huvudprogram inleder forumet kl 12.30-14.30. Därefter har du möjlighet att välja att delta i ett av tre seminarier (ca kl 14.45-15.30).

 

Huvudprogrammet innehåller tre delar

 

  • Vision och strategiska utvecklingsmål för Åland tillsammans med utvecklings- och hållbarhetsrådet
  • Internationell utblick
  • Nästa steg: Förverkligande av vision och strategiska utvecklingsmål

 

Johan Kuylenstierna, Executive Director vid SEI, delar med sig av en internationell utblick på temat ”FN:s Agenda 2030 – utmaningar, möjligheter och genomförande”, med exempel från Sverige, Finland och övriga delar av världen.

Läs om Agenda 2030 på SEI:s webbplats

 

Valbara seminarier

 

Tips på hållbarhetsarbete i små- och medelstora företag

Hur gör man för att börja jobba aktivt med hållbart företagande? Praktiska exempel och vad och hur kan vi lära av varandra. Hållbarhet är inte bara kostsamma miljöåtgärder, utan främst ett sätt att kunna säkra företagets verksamhet och lönsamhet på längre sikt.

Arrangörer är Ålands Näringsliv.

 

Hur ska vi mäta de strategiska utvecklingsmålen?

En indikator är något som mäter hur nuläget för en företeelse ser ut, och hur detta utvecklas över tid. I arbetet med att förverkliga visionen för Åland är det viktigt att vi ska kan mäta hur nuläget ser ut för olika områden, och över tid mäta såväl våra bakslag och framsteg. För varje strategiskt utvecklingsmål ska ett antal indikatorer definieras, som mäter framstegen inom just det strategiska målet.

På denna workshop presenteras ett första förslag på indikatorer och processen i hur indikatorerna ska användas och utvecklas. Deltagarna diskuterar upplägget och valet av indikatorer, samt ger synpunkter och förbättringsförslag.

Arrangör är Ålands landskapsregering och i seminariet deltar representanter för Åsub.

 

Hållbarhetstips för dig som privatperson

Hållbarhet är stort och det är lätt att känna sig otillräcklig. Var börjar man? Hur gör man? Kan man som privatperson göra skillnad? Livsstilscoach Giséla Linde med personlig erfarenhet av livsstilsexperiment visar på några områden där vi kan välja mer hållbart – och samtidigt ta hand om oss själva så att vi orkar leva efter våra värderingar.

Arrangörer är Ålands Natur & Miljö, Ålands Marthadistrikt och Folkhälsan på Åland – tre organisationer som alla jobbar för en hållbar utveckling.

 

Till Forum för samhällsutveckling inbjuds alla som aktivt vill bidra till den åländska samhällsutvecklingen.

 

Antalet deltagare är begränsat. Anmäl dig i god tid för att säkra din plats. Sista anmälningsdag är tisdagen den 20 september.

 

Forum för samhällsutveckling arrangeras av medaktörerna i nätverket bärkraft.ax. Landskapsregeringen är huvudarrangör.

 

Anmälan

Forum för samhällsutveckling 9-10 februari

 

Dokumentation från forumet där nätverket bildades

Gå med i nätverket!

 

Engagera dig, delta i olika aktiviteter och var med och forma nätverket.

 

Skulle ditt företag, din förening eller din hemkommun passa som medaktör i nätverket?

 

För att lösa samhällets utmaningar måste vi hjälpas åt. Samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor och föreningsliv breddar kunskapen och öppnar nya vägar att färdas på. Tillsammans tänker vi bättre, arbetar effektivare och kan förändra ännu snabbare.

 

Skicka en kontaktförfrågan, så hör vi av oss!

Vi ser fram emot att diskutera hur ditt företag, din förening eller kommunen du bor i kan stärka vårt nätverk.

 

Nätverket bärkraft.ax

 

Nätverket bärkraft.ax är öppet för deltagande av aktörer i alla samhällssektorer och alla människor som aktivt vill bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland. Genom aktiv dialog bidrar nätverket till ökad samordning och kompetens mellan och inom samhällssektorerna. Med såväl fysiska som digitala mötesplatser utgör bärkraft.ax en plattform för dialog och kontaktytor för alla som bor och verkar på eller besöker Åland.

 

Läs mer om nätverket och hur det bildades

Följ bärkraft.ax på Facebook

Nätverket bärkraft.ax har delat Finlandsinstitutet Stockholms inlägg.

Alldeles nyss slutade seminariet i Stockholm med lantrådet Katrin Sjögren som en av två key note speakers. Här kan du se hela seminariet 🙂
... Visa merVisa mindre

Soon we'll get started with the seminar, hopefully we'll see many of you there! For those of you who cannot be present: no worries, because we'll stream the whole seminar in real time at our Youtube...