ÅTAGANDEN FÖR ETT HÅLLBART OCH BLOMSTRANDE SAMHÄLLE

LÖFTEN

TUNNA PLASTBÄRKASSAR

Åtagande för att minska användningen av tunna plastbärkassar

Ålands Näringsliv och Ålands landskapsregering har undertecknat ett avtal om att minska förbrukning av plastbärkassar. Avtalet gäller frivilliga åtgärder som detaljhandeln åtar sig och som ska leda till att de mål om minskning av tunna plastbärkassar som ställs i EU-direktivet om förpackningar och förpackningsavfall nås på Åland.

 

Nedskräpning är ett samhällsproblem som inte bara får konsekvenser för djur och miljö utan även påverkar ekonomi och sociala sammanhang negativt. Förutom nedskräpning i naturen skapar plast problem i haven eftersom det tar lång tid innan den bryts ner.

 

Målet är att en högsta genomsnittlig förbrukning på 40 tunna plastbärkassar per person och år kan nås senast 2025. Som tunna plastbärkassar räknas de som är tunnare än 50 mikrometer, vilket bland annat inkluderar de plastbärkassar som används inom dagligvaruhandeln.

Företag som ansluter sig förbinder sig

– att sprida information för att användningen av tunna plastbärkassar ska minskas och nedskräpning förebyggas,

 

– att fastställa avgifter för tunna plastbärkassar,

 

– att frångå gratis utdelning av lätta plastbärkassar vid butikskassorna som kunderna tar själva.

Ålands Natur & Miljö

[19.9.2017]

Vi driver kampanjen Plastfri September och en julkampanj med fokus på hållbar konsumtion.

Sparhallen Ab

[21.9.2017]

Enligt de direktiv som angetts ovan.

VARUBODEN PÅ ÅLAND

[21.9.2017]

Rekommendera kunder att köpa flergångskassar och papperskassar, markera priserna ordentligt så alla ser priserna vid kassan, genom att marknadsföra detta på sociala medier. Vi har redan slutat ge de tunna påsarna i kassan, vi ger om kunder frågar efter det. Vi följer redan antalet sålda påsar i butikerna och ser att trenden är att försäljningen minskar.

Puneh Oriental

[31.10.2017]

Vi har just fått våra pappersbärkassar i två olika storlekar. Vi kommer att ha plastkassarna kvar ett tag till vid sidan om men informerar våra kunder att de ska helst använda pappersbärkassar.

Syrrans/Pentik

[1.11.2017]

Vi använder oss utav papperspåsar. Och av stuvbitar av tyg syr vi till tygkassar som vi säljer men även delar ut under vissa kampanjveckor.

Restaurang Sittkoffska Gården

[2.11.2017]

Vi har endast papperskassar till våra gäster som vi ger ut både när de köper hem mat samt då de handlar i vår Gårdsbutik.

GE ETT GRÖNT LÖFTE

Vi kommer att publicera anslutna företags gröna löften vartefter de kommer in.

Fält markerade med * är obligatoriska.