Vad är hållbar utveckling?

I det hållbara samhället mår individer, företag och organisationer bra och verkar inom naturens gränser. Men… för att komma dit måste vi gemensamt arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi behöver tydliga mål, en gemensam strategi, innovativa samarbeten, nytänk. Utmaningarna är många. Men i utmaningarna finns även möjligheter till ny verksamhet, nya idéer, nya framgångar.

[Ett litet test]

Definition

 

En internationellt erkänd definition av begreppet hållbar utveckling tjänar som riktlinjer för lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan mot ett bärkraftigt och hållbart Åland 2051.

 

I det hållbara samhället, bidrar vi inte till att naturen utsätts för systematisk…

 

 1. …koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (ex fossila bränslen och metaller)
 2. …koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (ex svårnedbrytbara kemikalier)
 3. …undantränging med fysiska metoder (ex avskogning)
 4. Vi bidrar inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande

FN:s 17 Globala utvecklingsmål

 

Guide för Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi

 

Bekanta dig med de globala utvecklingsmålen på FN:s webbplats

Kursblogg – Hållbarhetsredovisning för åländska företag

 • Nu är vi igång!

  Kursen i hållbarhetredovisning för åländska företag hade sitt första kurstillfälle den 29 april 2016. Tillsammans inledde 12 ivriga personer sin resa mot hållbarare företag och organisationer med målet att ha sin första hållbarhetsredovisning klar i mars 2017, då kurser avslutas.   Hållbarhetsredovisning är en process,......

 • En introduktion till strategiskt ledarskap för hållbar utveckling

  En solig måndag eftermiddag (6 juni) samlades tio glada personer i Ålands Näringslivs lokaler på Nygatan för lektion nummer två i kursen hållbarhetsredovisning för åländska företag. Glad i hågen bänkade jag mig på första raden och fick snabbt uppdraget att sammanfatta dagen i ett blogginlägg.......

 • Green Key – miljömärkt logi

  Åland var den första regionen i Finland som införde den internationella miljömärkningen Green Key. För att certifieras ska anläg...

 • Miljöcertifierade Mariehamns stad

  Mariehamns stad är sedan 2011 en miljöcertifierad kommun enligt den internationella standarden ISO 14001. Mellan åren 2002 och 2014 ha...

 • Paf

  ”Vi tror på socialt och miljömässigt ansvar. Därför går hela vårt överskott till samhällsnyttiga ändamål inom idrott, ut...