Hållbarhet är allas fråga och ansvar

Lantrådet Katrin Sjögren är ordförande i det nya utvecklings- och hållbarhetsrådet för nätverket bärkraft.ax. En spännande, ansvarsfull och rolig uppgift, enligt henne själv. Nu ser hon fram emot att inspirera, driva på och hålla ihop arbetet i nätverket.

 

Vad står hållbarhet för i dina ögon?

– Att jobba hållbart vare sig det handlar om politik, näringsliv eller offentlig sektor är det enda och rätta sättet att jobba. Det betyder att vi arbetar effektivt och långsiktigt.

Hur ser ett hållbart Åland ut 2051?

– Då är Åland ekonomiskt stabilt, socialt rättvist och ekologiskt bärkraftigt. För att vi ska nå dit krävs hårt arbete och tusen och ett beslut. Det är viktigt att minnas att samhällsbygget aldrig blir färdigt, men i ett mer hållbart Åland fattar vi mindre felaktiga beslut.

Vem bär ansvaret för att vi ska nå dit?

– Frågan och ansvaret är allas. För att lyckas bör alla sektorer delta. Hållbarhetsrådet håller i initiativet och ser till att arbetet konkretiseras. Det var så roligt och positivt i går, så många som deltog från samhällets alla sektorer med olika bakgrund och erfarenheter och i olika åldrar.