Lisa leder Åland mot målbilden

Lisa Wälitalo är doktorand vid Blekinge Tekniska Högskola inom strategisk hållbar utveckling med fokus på processtrukturer för hur en kommun eller region kan planera för hållbarhet. Lisa ledde flera workshops under Forum för samhällsutveckling och är dessutom den som ska leda nästa evenemang för bärkraft.ax nämligen Visions-Workshop Åland, den 1 mars.

– Precis när Åland hade beslutat sig för att arbeta enligt hållbarhetsprinciperna så drog mitt doktorandprojekt ”Hållbar kommun- och regionutveckling” igång, och Åland nappade på idén. Det var bra tajming! Den 1 mars sätter visionen för ett hållbart Åland 2051. Då lägger vi grunden till en målbild inom ramen för hållbarhetsprinciperna.

Vem ska vara med där?
– Alla som vill. Och då menar jag verkligen alla som vill. Alla som bor och verkar på Åland och som vill vara med och förverkliga visionen.

Hur går det till att förverkliga visionen?
– Åland har tagit rätt beslut och ska nu följa de fyra hållbarhetsprinciperna. Nätverket har bildats och jag tror att ni även nått en tipping point, alltså när tillräckligt många faktiskt vill gå i en mer hållbar riktning. När de förutsättningarna finns och vi använder ABCD-analysen som metodik, då rullar det på av sig själv. Då börjar man ställa rätt frågor, kritiska frågor som tar en framåt. Det har jag tydligt sett i andra kommuner jag har arbetat med.

Är det någon skillnad att arbeta med en kommun och med Åland som är självstyrt och även en ö?
– Principerna och metodiken är desamma. De kan appliceras på allt, från litet till stort. Möjligen kan öriket göra att någon är rädd för att trampa någon annan på tårna, men metodiken går ut på att det ska vara högt till tak, att vi ska vara öppna med både svagheter och styrkor.

 

De fyra hållbarhetsprinciperna – och grunden till dem

 

Vad är det vi gör idag som gör att vi inte är hållbara ekologiskt?

Vi tar upp ämnen från berggrunden som inte borde spridas i naturen.

Vi producerar ämnen som förorenar biosfären.

Vi förstör den natur som finns.

 

Därför har vi formulerat fyra hållbarhetsprinciper som lyder:

I ett hållbart samhälle bidrar vi inte till att naturen utsätts för systematiskt ökande:

1 …koncentrationer av ämnen från berggrunden.

2 …koncentrationer av ämnen från samhällets produktion.

3 …undanträngning med fysiska metoder.

Och:

4 Vi bidrar inte till att människor utsätts för strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet och meningsskapande.