Avstamp för en hållbar livsmedelssektor

Landsbygdsutvecklare Lena Brenner fanns på plats för att delta i det valbara forumet ”Vägen till en hållbar livsmedelssektor”. Hon ser Forum för samhällsutveckling och nätverket bärkraft.ax som ett sätt att skapa samsyn mellan lantbrukare på Åland.

– Arbetet med en hållbar livsmedelsstrategi för Åland startar precis nu i dagarna med uppdraget att utreda förutsättningarna för en mer hållbar matproduktion. Vi vill ha alla med oss och ser att det finns förbättringar att göra inom både ekologisk och konventionell odling. Branschen lider av en viss brist på samsyn, det behöver vi skapa nu.

Traditionellt ser Lena Brenner hur lantbruket och livsmedelsproduktionen har sprungit efter och försökt anpassa sig till lagstiftning och regelverk som införs. Nu vill man börja arbeta mer proaktivt.
– Vi behöver komma ikapp och förbi. Landsbygdssektorn ska ligga steget före istället för steget efter.

 

Miljö är den typ av hållbarhet man först tänker på när det kommer till lantbruk och livsmedelproduktion. Hur ser du på social och ekonomisk hållbarhet?
– De är minst lika viktiga. Utan ekonomisk lönsamhet så får gårdarna helt enkelt lägga ner. Och även inom den sociala hållbarheten har vi jobb att göra.

 

Det första målet för nätverket bärkraft.ax är att formulera en vision för 2030. Hur ser livsmedelproduktionen ut då om du siar framåt?
– Då ska vi ha nått en samsyn. Vi håller själva i taktpinnen och leder arbetet. Rent konkret så ser jag att vi har mest att göra vad gäller energiförbrukningen inom lantbruket och livsmedelssektorn. Där finns mycket miljöarbete att göra. Det går åt mycket energi till exempel vid transport.