ÅTAGANDEN FÖR ETT HÅLLBART OCH BLOMSTRANDE SAMHÄLLE

LÖFTEN

Vi har ställt oss bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

Här presenteras våra löften till åtgärder, som syftar till att bidra till förverkligandet av visionen och de sju strategiska utvecklingsmålen. På respektive organisations webbplats finns mer information om hur organisationen deltar i förverkligandet.

 

Har du och din organisation också ställt dig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan? Information om hur du gör för att din organisation ska finnas med på listan hittar du här nedanför.

Ge ett löfte!

Löften till åtgärder – instruktioner för publicering på www.barkraft.ax

 

Bakgrund

 

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland manifesterades vid Forum för samhällsutveckling i september 2016. Agendan består av en vision (2051+) och sju strategiska utvecklingsmål (2030). Förverkligandet möjliggörs med gemensam handlingskraft. Agendan är framtagen inom ramen för nätverket bärkraft.ax.

 

Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen. Alla föreningar, företag, kommuner och andra organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande. Här redogörs för hur en organisation kan gå till väga.

 

Steg 1. Formellt ställningstagande

 

Organisationen analyserar och behandlar utvecklings- och hållbarhetsagendan i sin helhet. Därefter tar organisationens beslutande organ (styrelse eller motsvarande) ställning till om organisationen vill ställa sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

Steg 2. Åtgärder som bidrar till agendans genomförande

 

Utgående från analysen i steg 1 väljer organisationen minst tre åtgärder, som bidrar till förverkligandet av visionen samt ett eller flera av de strategiska utvecklingsmålen, för omgående genomförande (inom de närmaste 6-12 månaderna).

 

De ovanstående åtgärderna bör ses som inledande insatser som vidareutvecklas och breddas i nästa fas (12-18 månader).

 

Steg 3. Kommunikation

 

Organisationen kommunicerar på sin hemsida om sitt ställningstagande och sina utvalda åtaganden. Det bör finnas en länk från hemsidans startsida till en undersida med detaljerad information. Det rekommenderas att det på den detaljerade sidan framgår vem eller vilka som är organisationens kontaktpersoner.

 

Steg 4. Publicering på www.barkraft.ax

 

När ovanstående tre steg genomförts har organisationen möjlighet att presenteras på nätverkets hemsida (www.barkraft.ax/loften). Detta sker genom att organisationen skickar följande information till karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax:

 

1. Bekräftelse på att organisationen ställt sig bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan.

2. Kortfattad redogörelse av de utvalda åtagandena (max 50 tecken per åtagande).

3. Länk till organisationens undersida med detaljerad information.

4. Utsedd kontaktperson

 

Efter att ovanstående fyra steg genomförts finns möjlighet till fördjupad dialog och erfarenhetsutbyte inom ramen för nätverket bärkraft.ax.

AKTÖR

Presentation av åtagande

AKTÖR

Presentation av åtagande