Magnus Sandberg, förbundsdirektör Ålands kommunförbund

Magnus Sandberg representerar den offentliga sektorn och främst kommunerna.

Sandberg konstaterade att den offentliga sektorn berör allt vi gör i vår vardag. När det gäller en fråga om vision är det svårt att bryta ned mål till en nivå som skulle vara konkret.