Micke Larsson, utvecklings- och hållbarhetsstrateg

Utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson tog i sin inledning upp det arbete som nästan 300 människor var med och startade eller fortsatte arbeta med för tre veckor sedan, vid Forum för samhällsutveckling 9-10 februari 2016. All information från forumet har samlats under hemsidan www.barkraft.ax

Larsson visade dagens program och redogjorde för de fyra ramarna i arbetet, de fyra hållbarhets-principerna. Den fjärde är lika viktig som de övriga. Den innehåller social hållbarhet och kan indelas vidare i flera, t.ex. så att det blir fyra sammanhängande principer för social hållbarhet.
Vi ska idag bearbeta det vi vill ha som innehåll i ramarna. Vi ska nu börja ta itu med vår vision.

Larsson uttalade ett särskilt uppskattande av att ungdomar från både högstadieskolor och gymnasiet ville vara med och arbeta med visioner som de själva kommer att vara med och förverkliga.