Micke Larsson: Vi ska få hjälp av samtliga medaktörer!

Avslutande kommentarer gavs av Micke Larsson: Vi ska få hjälp av samtliga medaktörer som står bakom nätverket och nya medaktörer som kommer till.

 

Onsdagen den 23 mars 2016 träffas medaktörerna på Folkhälsans allaktivitetshus.

 

Tisdagen den 12 april blir det en öppen diskussion om förädling av dagens visionsarbete.