Miljöcertifierade Mariehamns stad

Mariehamns stad är sedan 2011 en miljöcertifierad kommun enligt den internationella standarden ISO 14001. Mellan åren 2002 och 2014 har staden bland annat minskat koldioxidutsläppen från sin verksamhet med 70 procent. Man arbetar även med mål för att öka inköp av miljöanpassade varor, med optimering av avloppsrening samt för en bättre inomhusmiljö i stadens fastigheter. Resultaten redovisas årligen i ett hållbarhetsbokslut.

Mariehamns stad, hållbarhetsbokslut 2014