Mycket att vinna på hållbarhetsredovisning

I januari 2017 blir hållbarhetsredovisning lagstadgat för större företag. Men hållbarhetsredovisningen är ett mycket användbart verktyg som även mindre företag kan ha stor nytta av, menar Lotta Nummelin, vd för Östersjöfonden. Hon ledde diskussionen under workshopen Hållbarhetsredovisning för företag och organisationer under Forum för samhällsutveckling.
– Konsultföretaget Ernst & Young har gjort en undersökning som visar vad olika företag anser sig ha fått ut av att hållbarhetsredovisa. På första plats kom ett bättre rykte. Men man kunde även se en större lojalitet från både anställda och kunder. Och inte minst kunde man dra ner på kostnader för exempelvis energi och avfall. Hållbarhetsredovisningen resulterar alltså i reda pengar.

Och fördelarna är ännu fler. Stora investerare är numera mer benägna att sätta pengar i företag som har en tydlig hållbarhetsplan. Och så handlar det även om riskhantering för företaget.
– Ingen gillar den som fuskar eller inte håller sina löften. Det är bara att ta en titt på exempelvis den aktuella Volkswagenskandalen, säger Lotta.

Finns det något särskilt argument för att hållbarhetsredovisa för företag på Åland?
– Egentligen är ju vi på Åland vana vid hållbart företagande. Här har vi alltid levt med att vi ska kunna se folk i ögonen på gatan. Det handlar mer om att systematisera arbetet.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen gällande hållbarhet tycker du?
– Idag har vi faktiskt kommit en bra bit på väg mot förståelse för begreppet. De flesta vet att hållbarhet inte är lika med godhet utan att det handlar om kärnverksamheten, om ett samhällsansvar. Men möjligen finns det fortfarande en uppfattning om att man måste vara perfekt för att kunna kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete. Men alla har olika resurser och gör saker i olika omfattning. Jag tycker man ska vara modig och gå ut och visa det man faktiskt gör.

Vad skulle du säga är det svåraste då företag ska börja hållbarhetsredovisa?
– Det kan vara jobbigt att ta tag i det mest väsentliga. Att byta till lågenergilampor och skriva ut på två sidor av pappret kan verka så enkelt. Men man behöver faktiskt noga analysera var företagets största påverkan finns och arbeta för att förändra just där.

 

Tips från Lotta Nummelin

  • Hos Global Reporting Initiative, på globalreporting.org, finns en gratismodell för hållbarhetsredovisning. Det enda villkoret för att använda verktyget är att man laddar upp sin redovisning efteråt. Där finns alltså även många goda exempel att ta efter.
  • Datainsamling är en viktig faktor, undersök vad företagets underleverantörer redan har för data insamlat. Till exempel så kan en kommuns leverantörer av el kanske redan tillhandahålla en del data för utvärdering.

Ålands näringsliv startar under våren en studiecirkel inom hållbarhetsredovisning som pågår under ett år. Deltagarna avslutar med att göra en hållbarhetsredovisning.
Kontaktpersoner är Lotta Nummelin och Micke Larsson