Paf

”Vi tror på socialt och miljömässigt ansvar. Därför går hela vårt överskott till samhällsnyttiga ändamål inom idrott, utbildning och miljö. Så när du spelar hos oss så stödjer du ett starkt samhälle och en välmående miljö. Vi är av uppfattningen att en trygg spelmiljö är ett krav för att framgångsrikt bygga långsiktiga relationer och vi har satt som mål att vara nummer ett när det gäller ansvar och trygghet i spelvärlden.”  Daniela Johansson, hållbarhetsansvarig Paf.

Bilden visar Pafs nya kontor som kommer att bli klart under 2016. Huset byggs som ett passivhus med solceller längs hela fasaden.