En ”regering” för det hållbara Åland

För att driva arbetet i nätverket bärkraft.ax har man tillsatt ett utvecklings- och hållbarhetsråd. Ordförande är lantrådet Katrin Sjögren som tror starkt på Ålands urkraft för att skapa ett hållbart samhälle till 2051.
– Vi ålänningar har en tradition av att hushålla med resurserna, att vara självförsörjande. Det är en utmaning som heter duga, men det här ska vi klara.

Vice ordförande är vice lantråd Camilla Gunell som tycker att namnet bärkraft.ax är starkt, långsiktigt och står för anpassningsbarhet.
– Bärkraft är det ord som används i hållbarhetssammanhang istället för konkurrenskraft. I ”konkurrenskraft” finns innebörden att jag som aktör ska slå ut dig som aktör, och ur hållbarhetssynvinkel är det fel utgångsläge. Bärkraft står för att vi ska bära vår egen verksamhet och även bära varandras.

 

I utvecklings- och hållbarhetsrådet ingår även:

Lantråd Katrin Sjögren, ordförande
Vice lantråd Camilla Gunell, viceordförande

Petra Granholm, vice ordförande för Ålands Natur & Miljö
Danielle Lindholm, barnkonventionsansvarig
Tage Eriksson, jordbrukare samt ordförande i Ålands producentförbund
Edvard Johansson, rektor Ålands högskola
Robert Jansson, verksamhetsledare för Emmaus
Peter Wiklöf, vd Ålandsbanken
Jan Hanses, vd Viking Line
Barbara Heinonen, stadsdirektör
Rebecka Eriksson, vice vd Eriksson Capital
Dan E Eriksson, landskapets förvaltnings- och utvecklingschef