Rebecka Eriksson, representant för näringslivet på Åland

Rebecka Eriksson, vice VD vid Eriksson Capital Ab, tog i sin hälsning upp hållbar konkurrenskraft. Eriksson nämnde att ett företag som funnits i 150 år är ett företag som ser sig ha en lika lång tidshorisont framåt, 150 år framåt i tiden. Begreppet hållbar tillväxt är svårhanterligt, en tillväxt som vi hittills fått se har inneburit att planeten inte klarar att förse oss med resurser. Med en målbild så nära i tid som år 2051 måste vi få en tillväxt som är hållbar på alla sätt.

Idag är hållbarhet ett viktigt ord för ett företag. Idag är olika rapporteringssystem i förändring. Framöver ska också miljöfrågor ingå i företagens redovisning. Lönsamhet ska framöver också innehålla aspekten miljö. Både tillväxt och miljö ska framöver innebära att planetens begränsningar beaktas. Detta är en hälsning till dagens visionsarbete.