Hållbarhetsrådet driver framåt

För att driva arbetet med nätverket bärkraft.ax har man tillsatt ett utvecklings- och hållbarhetsråd. Rebecka Eriksson, vice vd för Eriksson Capital, är en av medlemmarna. Hon ser nätverket och rådet som en viktig plattform för att främja samarbete över sektorsgränserna.

 

Varför tackade du ja och vad ser du som ert uppdrag?

– Miljöfrågor och hållbart företagande är av stort personligt intresse för mig och något jag har engagerat mig i under mina ekonomistudier. Jag kände att rådet kan bli mitt personliga sätt att engagera mig mer externt i miljöfrågor, ur mitt perspektiv av företagande. Jag tänker mig att rådets största roll är att faktiskt driva framåt, se till att en utveckling sker och att vi inte sitter igen om två år och konstaterar att något behöver göras medan egentligen ingenting har skett. Sen är det också en viktig roll att förespråka samarbete inom och mellan offentliga, privata och tredje sektorn.

 

Hur jobbar ni på Eriksson Capital med hållbarhetsfrågor?

– Vi har länge varit engagerade och investerat i bolag som vi tror på att har en roll i ett framtida, mer hållbart samhälle. Allt från vindkraftsatsningar på 1990-talet till företag som utvecklar nya, spännande material, renare sjöfart, miljövänligare fiskodling och så vidare. Sen jobbar förstås våra dotterbolag med hållbarhetsfrågor, som med att minska och rena utsläpp samt minska sin energiförbrukning.

 

Vad tänker du att nätverket Bärkraft ska användas till och hur?

– Jag hoppas att nätverket i första hand kan bidra till mera samarbeten och att det faktiskt sker en utveckling framåt där man slutar konstatera att ”nån borde göra nåt”. Personligen hoppas jag också få inspiration och nya idéer samt gärna lite nya kontaktytor via nätverket.