Riksbyggen – med hållbarhet som affärsidé

Idag finns hållbarhetsplanen med i den strategiska planen på Riksbyggen. Men Charlotta Szczepanowski är inte nöjd, det finns alltid mer att göra!
– Jag vill ha det tvärtom – att den strategiska planen är en del av hållbarhetsplanen.
Charlotta Szczepanowski är hållbarhetschef på Riksbyggen och även Årets hållbarhetschef i Sverige 2014.

Under devisen ”Planeten ska med” har det svenska fastighetsföretaget Riksbyggen gjort hållbarhet till en del av sin affärsidé. Fem personer i organisationen arbetar med hållbarhet, de är miljöcertifierade och har skapat ett internt premiesystem där medarbetare får pengar i fickan om de lyckas genomföra projekt som ökar både kundnöjdhet och hållbarhet. Och de bygger dessutom alla sina nya hus enligt reglerna för Miljöbyggnad.
– Men det räcker inte för, vi måste testa nytt också. Till exempel solceller på taken! Just nu experimenterar vi med att ta Volvos gamla bussbatterier för att kunna spara energin till dagar när solen inte lyser. Vi bygger in miljövärde i bostadsområden – till exempel odlingsbar yta eller plats för biodlingar så att vi främjar pollinering. Vi har massor av sådana testprojekt på gång.

Även externt vill Riksbyggen vara en drivkraft för hållbarhet, inspirera och driva sina samarbetspartners mot minskad miljöpåverkan. Charlotta Szczepanowski ger ett exempel: Forskning visar att klimatbelastningen är stor under produktionsfasen av en bostad. En stor del kommer från produktion av material, där trä exempelvis vinner stort över betong.
– Nu var det inte möjligt för oss att gå över till att bara bygga hus med träkonstruktion. Men kanske kunde vi optimera betongen? Så vi kontaktade Cementa och använder nu i ett pionjärprojekt i Göteborg en ny typ av bindemedel med 30-35 procent lägre koldioxidpåverkan. Vi knuffar alltså byggbranschen framåt. Och de gillar att bli knuffade, Riksbyggen blev fyra på betongbranschens innelista i fjol!

I sina nybyggnadsprojekt försöker Riksbyggen även få de boende att minska sin klimatpåverkan. Och trenden går deras väg, förklarar Charlotta Szczepanowski. Körkortsinnehaven minskar, kilometrarna i bil minskar, ägandet förlorar status och folk vill inte betala garagekostnaderna i många delar av städerna.
– Vi måste alltså planera städer och bostadsområden på helt annat sätt och uppmuntra målgruppen till smarta val. Vi kan främja för bilpooler, lådcykelpooler, bygga extra cykelparkeringar, erbjuda busskort till de som avsäger sig p-plats.

På Riksbyggen har man formulerat sina hållbarhetsmål i fyra löften. Dessa ser ut som följer:

 

Vi ska leda företaget mot hållbarhet

Vi utvecklar och driver företaget så att vi är ledande och den tydligast lysande stjärnan inom hållbara boendemiljöer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla ledarskapet i organisationen och vi deltar i ett flertal stora forskningsprojekt som ligger i framkant när det gäller bostäder och hållbarhet.

 

Vi ska göra rätt

Alla vi på Riksbyggen arbetar enligt tydliga riktlinjer och alla har tillräcklig kompetens för att oavsett roll i företaget kunna bidra till en mer hållbar utveckling. Vi ser med andra ord kunskap och gemensamma arbetssätt som en nyckel till att verkligen lyckas med ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

 

Vi ska utveckla kunderbjudandet

Genom ett stort mått av nytänkande utvecklar vi nya koncept, projekt och tjänster som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt engagemang stannar inte vid att vi själva vet att allt är utvecklat ur ett hållbarhetsperspektiv – våra kunder ska verkligen uppleva att vi adderar ett mervärde som gör att de känner sig trygga med Riksbyggen.

 

Vi ska inspirera omvärlden

Riksbyggen har djup kunskap och lång erfarenhet av att skapa förutsättningar för ett mer hållbart liv. Och det är något som vi lovar att använda i så många sammanhang som möjligt för att inspirera oss själva och vår omvärld – medlemmar så klart, men även andra människor omkring oss. Målet är att vi ska vara en inspirationskälla och förebild för hela samhället när det gäller att utveckla, förbättra och förvalta de miljöer som vi lever och arbetar tillsammans i.