Skippa pekpinnarna kring hållbarhetsarbetet

Tove Erikslund är administrativ chef på Ålandsbanken och vill poängtera vikten av att inte komma med pekpinnar när det kommer till hållbarhetsarbete.
– Vi kan inte gå omkring och anklaga varandra för hållbarhetsarbete som inte görs. Vi måste försöka få bort tanken på att vi inte är perfekta, det bara hindrar oss på vägen mot målet.

På Ålandsbanken blir det mer och mer naturligt att integrera begreppet hållbarhet i det dagliga arbetet, berättar Tove Erikslund. Hållbarhet finns inbyggt i bankens värdeord Ansvarsfullt, Långsiktigt och Utveckling.
– Vi ska arbeta ärligt, proaktivt och lösningsorienterat. Om våra kunder ska se långsiktigt på oss som sin bank, då måste också vi se långsiktigt på dem. Vi måste fråga oss själva om det finns några snabba lösningar vi skulle vilja välja nu som vi kanske måste ge upp för att skapa ett mer långsiktigt värde.
Här hjälper även närheten i det åländska samhället till, förklarar Tove Erikslund.
– Vårt varumärke bygger på ursprunget – där vi kommer ifrån ska vi kunna se varandra i ögonen.

Ålandsbankens kunder och samarbetspartners börjar också ställa krav och ifrågasätta bankens arbete på ett nytt sätt.
– Därför måste vi fråga oss: Vilken ambitionsnivå har vi? Var är vi okunniga? Vilka mål är lätta att nå? Vilka är svåra och kräver radikala förändringar? Och inte minst: Vilken approach har vi? Ska vi vara en del av problemet eller en del av lösningen? Det är förstås mycket mer motiverande om man kan vara med och lösa problemen.

Ålandsbanken arbetar med hållbarhet ur alla aspekter. Som bank behöver man se över den sociala hållbarheten, bland annat genom ansvarsfull utlåning av pengar. Men även ta ansvar som en stor arbetsgivare på Åland.
Vi vill attrahera kompetens till Åland, skapa en bra arbetsplats och se till att hålla verksamheten kvar på Åland.
Sitt miljömässiga ansvar tar man bland annat genom att dela ut pengar till miljöfrämjande ändamål. Hittills 1,3 miljoner euro.
– Det arbetet har vi spetsat till och riktat in mot Östersjön. Och vi har konkret stärkt vårt varumärke genom att kommunicera det miljöengagemanget. Efter en stor annonskampanj vi gjorde om vårt arbete för Östersjön så var vi det självklara valet för Hufvudstadsbladet att kontakta då de skulle skriva om företagens klimatengagemang efter den stora klimatkonferensen i fjol.

På Ålandsbanken pågår ett ständigt visionsarbete. Just nu bland annat om hur östersjöprojektet kan kopplas till kunderna och hur hållbarhetsambitionerna ska delas med organisationen. Men man arbetar också konkret med att ta hållbarhetstankarna ner på vardagsnivå, att få alla att gå lite framåt. Tove Erikslund sammanfattar Ålandsbankens hållbarhetsarbete:
– Vi måste börja där vi står, sätta en riktning och skapa medvetenhet om vart vi är på väg. Sedan gäller det att prioritera och kommunicera ut våra planer, och att få in hållbarhet på agendan i ledningsgrupp och styrelse. Och sist men inte minst, och detta är kanske inget experttips utan mitt eget konstaterande: Ta vara på engagemanget hos eldsjälar i företaget. Där kan finnas många goda idéer. Tillsammans når vi våra mål.