Staden vill inspirera och locka

Mariehamns stad är miljöcertifierad sedan 2011 och har lyckats bra med att implementera sina hållbarhetsmål i det dagliga arbetet. Nu vill staden inspirera andra och skapa ekonomiska incitament för medborgarna att också ta sitt hållbarhetsansvar. Så säger stadsdirektör Barbara Heinonen, på plats för att inleda dag två under Forum för samhällsutveckling.

Vad har du för tankar kring nätverket bärkraft.ax?
– Det är fint att se ett så stort engagemang, särskilt att så många ur näringslivet fanns med. Nu gäller det som Charlotta Szczepanowski från Riksbyggen sa att vi inte börjar peka finger mot varandra utan samarbetar.

Vad jobbar staden med för slags hållbarhetsprojekt just nu?
– Vi samarbetar med Viking Line och deras fartyg Rosella om användning av landström vid kajen. På så sätt minskar vi både buller och partiklar i luften eftersom de inte behöver köra med diesel då de ligger över natt. Vi börjar ha väldigt god kontroll över energiförbrukningen och uppvärmningen av våra byggnader. På våra dagis pågår ett projekt där vi kartlägger kemikalieanvändningen. Och Övernäs skola byggs som ett miljöhus där vi utmanar byggbranschen att använda nya metoder. Det är några exempel.

Och stadens kommande steg vilka är de?
– Frågan är nu, hur får vi med oss stadens befolkning på tåget? Där tror jag faktiskt att det är pengarna som styr. Kan vi skapa ekonomiska incitament för att minska på biltransporterna eller energiförbrukningen, då får vi dem med oss. Ett förslag från miljökommittén som ligger framme nu är att fastighetsägare som vill bygga i staden ska kunna gå med i gemensamma parkeringsbolag och på så sätt få kraven på att bygga egna p-platser reducerat. Om det blir billigare att bygga i staden hoppas vi att få hit fler barnfamiljer. Med mer liv och rörelse i staden främjar vi tillvaron för butiker och restauranger.

Hur ska nätverket bärkraft.ax gå vidare nu?
– Vi måste ta reda på var vi ska koncentrera våra åtgärder gemensamt. Staden och näringslivet efterlyser konkretism.

Och hur får nätverket alla med sig?
– Jag fastnade för det som föreläsaren Jeppe Klockareson avslutade sin föreläsning om hållbar turism med. Ett citat av Benjamin Franklin: “Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn.”