Välkomsttal

Katrin: Ärade publik!

Över hundra år har vi människor fyllt atmosfären med koldioxid så att temperaturen på jorden ökat.

Vi har fyllt havet och jordarna med gifter och övergödning. Jorden har gömt och tänjt sig, absorberat och gömt ner i de djupaste haven. Nu går det inte längre.

 

CG: Jorden tål inte mer, den slår tillbaka, på det sätt planeten kan. Med intensiv torka, öknar som breder ut sig, häftiga översvämningar, orkaner, plötsliga väderväxlingar. Forskarna menar att vi närmar oss en punkt när det kan ha gått för långt, när vägen till återvändo kanske inte längre finns.

 

KS: Vi har fem år på oss att svänga utvecklingen. Det är bråttom, väldigt bråttom. Det har tagit oss tid att nå en insikt om situationens allvar. Vi har levt som förr, i tron på att tillväxt, så som vi känner den idag, är oändlig. Men så är det inte. Idag är vi en stor, stor värld, med många miljarder människor som samsas på en liten planet. En planet som inte alls räcker till för den livsstil vi människor idag har.

 

CG: 2015 var det varmaste året på jorden någonsin. Alla Kriser i världen visar att allt inte står rätt till Moder Jord. Syrien extrem torka leder till matbrist och inbördeskrig. När naturen lider påverkar det direkt människor, de människor som är svaga och oskyddade drabbas alltid hårdast.

 

Människor som svälter krigar. Idag är 60 miljoner människor på flykt.

Vi Måste börja arbeta i en annan riktning och vi Måste börja NU. Även om det finns mycket att göra kan vi inte sitta på skolbänken i fem år utan vi måste börja göra, ta action direkt.

 

2015 är också året vi historiskt ska kunna säga att det var då vi svängde. Klimatavtalet i Paris betyder mycket. Det finns en samsyn mellan världens länder om att vi står inför ett enormt systemskifte. Det är en Revolution som globalt ska genomföras – när det gäller livsstil, konsumtion, livsmedelsproduktion, energiförsörjning.

 

Allt eftersom klimatförändringarna tilltar kommer lagar och bestämmelser att bli striktare och kräva anpassning. Då gäller det att redan vara på väg, de medborgare, företag, samhällen som redan förstått och anpassat sig, kommer givetvis att klara sig bäst.

 

KS: Berör det här oss också på Åland? Här har vi inga översvämningar och torka.

Jo, det berör oss. Världen är ett idag och det som sker därute berör oss direkt. Vi har också problem med övergödda hav, ett stort oljeberoende, kraftig bilism och ett näringsliv som ska vara bärkraftigt i hård konkurrens med andra.

Vårt lagting har fattat beslut. Åland ska vara hållbart – till alla delar och sektorer – 2051. Tills dess känns det alltför länge. Vi måste arbeta fort, komma långt i vår omställning redan till 2021, om fem år.

 

CG: Vad är det vi ska göra och hur? Vem ska göra det?

En sak är säker: Vi måste göra det tillsammans. Därför samlas vi här idag, företrädare för den offentliga sektorn, privata näringslivet och tredje sektorn. Ingen kan fixa det här ensam. Vi måste vara många, vi måste hitta metoderna att arbeta med frågorna och vi måste skapa sektorövergripande nätverk där vi drar upp strategierna och steg för steg – metodiskt och konkret – tar oss mot gemensamma mål. Det här är en utmaning som heter duga.

 

KS: Men det ska vi klara! Vi Ålänningar har starka traditioner av att klara oss i alla tider, vi har ett arv där vi har kunnat hushålla med resurser, vara självförsörjande och kreativa. Ur hela den brunnen av erfarenhet och kraft ska vi ösa. Vi är öbor som har anpassat oss efter naturen och naturens krafter och resurser i alla tider.

 

Men nu ska vi skapa ett Fruktbart samspel mellan

beslutsfattare, finansiärer, banker, energibolag, livsmedelsproducenter, utbildare, miljöorganisationer, civilsamhället. Alla ska med!

 

 

CG: Arbetet börjar nu, här, idag. Vi har inte alla svaren än naturligtvis utan vi ska söka svaren tillsammans. Är ni med?

 

Vad säger i näringslivet? Betyder inte hållbar utveckling konkurrensbegränsningar och slut på tillväxten i ekonomin? Vad säger du Peter Wiklöf, VD och ordförande Ålands näringsliv?

Peter 5 min

 

Samhälle består utav människor, den sociala hållbarheten är kanske det viktigaste av allt. Robert Jansson, du är verksamhetsledare på Emmaus och

Företräder det samlade föreningslivet här, vilken roll spelar tredje sektorn för att skapa hållbar utveckling på Åland?

 

Robert 5 min

 

KS: Nu åker vi. Tillsammans, på den viktigaste resan någonsin. Det kommer att kräva engagemang, vilja, kunskap av oss alla. Det kommer också att krävas mod att definiera vad som krävs av oss och ett modigt starkt ledarskap som går före.

 

 

CG: Kl 14.45 Idag har landskapsregeringen fattat beslut om att tillsätta ett

Hållbarhetsråd med medlemmar från olika sektorer. Tillsammans ska vi leda nätverket bärkraft.ax

 

Tillsammans manifesterar vi också att vi måste jobba gemensamt, strategiskt, envist och uthålligt för att Åland som samhälle utvecklas så att människor och företag utvecklas positivt. Vi ska lära av varandra och det unika med Åland – dess självstyrelse och rätt att själva bestämma ganska så mycket, dess entreprenörskraft och vår djupa, starka känsla för havet och naturen – ska ge oss redskap att arbeta i framkanten när det gäller samhällen som ställer om mot hållbarhet.

 

I rådet sitter

 • Och jag ber er nu komma fram –
 • Ordförande Lantrådet Katrin Sjögren, 52 gånger hållbarhet i regeringsprogrammet
 • Viceordförande är jag själv
 • Och med oss ytterligare från offentlig sektors sida:
 • Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson
 • Från kommunerna, Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen
 • Från näringslivet:
 • VD, ordfröande för Ålands näringsliv Peter Wiklöf
 • Vice VD Rebecka Eriksson, en koncern med många viktiga bolag och industrier
 • Reps Ålands största näring, sjöfarten Jan Hanses
 • Livsmedelssektorn, Producentförbundets ordf, Tage Eriksson
 • Från tredje sektorn:
 • Robert Jansson, Verksamhetsledare Emmaus-koncernen
 • Ålands natur och Miljö Petra Granholm
 • Barnperspektivet ska vara med, livet för nästa generation skapas, Danielle Lindholm
 • Från utbildningssektor rektor Högskolan på Åland, Edward Johansson

Nu öppnar vi vår gemensamma hemsida barkraft.ax – bärkraftighet är uthållighet, långsiktighet, tålighet och anpassning till nya krav och utmaningar.